Som arkitekt åtar jag mig mest uppdrag som konsult åt större arkitektkontor. Jag har närmare 20 års erfarenhet av projektering och visualisering i alla skeden, från tidiga skisser till bygghandlingar. De flesta typer av byggnadsprojekt har förekommit på mitt ritbord; som skolor, laboratorier, sjukhus, vårdboende, kontor, handel – men med en extra tyngd mot flerbostadshus.

Exempel på stora kontor jag arbetat mycket tillsammans med är: Link Arkitektur, ÅWL arkitekter, Strategisk arkitektur och Södergruppen arkitekter, du ser ett axplock av projekten här på webbsidan. Ett av mina senaste uppdrag har varit att applicera BIM på ett byggnadsminne som Strömsholms Slott för att underlätta förvaltningen av vårt kulturarv, i samarbete med Slottsarkitekt Elsa Notstrand. En intressant uppgift jag tror vi kommer se mera av med tiden.

Helst använder jag Archicad som programstöd, vilket jag har mycket lång erfarenhet av. Där kan jag även gå in som modellansvarig i projekt eller som stöd på kontoret för projekteringsmetodik. Som utbildad fotograf är jag också erfaren på bildbearbetning med photoshop. Vid behov kan jag även hjälpa till med fotografisk dokumentation av färdigställda byggnader.

Välkommen att kontakta mig!

Eva Johnson