Brinkskolan, Täby

Nybyggnad skola för Täby kommun, 2015

Projektering av system- & bygghandling:
BTA 7200 m2 miljöbyggnad silver.
Ansvarig arkitekt:
Link arkitektur
Roger Larsson
Modellansvarig:
Eva Johnson
Fotograf:
Hundven-Clements Photography