Hunden, Luleå

Nybyggnad kontor, hotell, handel, bostäder.

Projektering av bygghandling:
BTA 30.000 m2, 2011.
Ansvarig arkitekt/Handläggare:
Strategisk arkitektur
Kerstin Hejde/Per Hansson