Södersjukhuset, Byggnad 70, Sthlm

Nybyggnad behandlingsbyggnad för Locum, 2014.

Projektering av systemhandling:
BTA 28.000 m2, Miljöbyggnad Guld.
Ansvarig arkitekt:
Link arkitektur
Anna Rolf
Installationssamordning 6 mån:
Eva Johnson