Lindhagensterrassen

Lindhagensterrassen 3-5, Stockholm

Nybyggnad bostäder för Skanska Nya hem.

Projektering av bygghandling:
253 lägenheter, 2006
Ansvarig arkitekt/Projektledare:
Brunnberg och Forshed Arkitektkontor
Håkan Brunnberg/Hans Bergström