Tegeludden 17, Gärdet

Om- & påbyggnad bostäder för Aros bostadsutveckling.

Projektering av förfrågningsunderlag:
120 lägenheter, förskola och restaurang, 2012
Ansvarig arkitekt/Handläggare:
Strategisk arkitektur
Maria Axelsson