Strömsholms Slott - Värdshuset, Hallstahammar

Ombyggnad lgh i Värdshuset

Projektering av programhandling:
2017
Ansvarig arkitekt:
Tyréns
Slottsarkitekt Elsa Notstrand