Tyréns arkitekter, Stockholm

Uppbyggnad av startfil ArchiCad 20, uppstartshjälp i projekt, användarstöd AC20, 2017.

Ansvarig arkitekt:
Tyréns
Elsa Notstrand